ralphp.nl

Ik ben van na de finale. Negen maanden na de finale, om precies te zijn. We-maken-nog-wat-van-een-verloren-dag-seks. Als Cruyff een paar keer had gescoord, was ik er misschien niet eens geweest. Of niet in deze vorm. Dank je Cruyff. En dank je Gerd.
Wie ik dan ben?
Ik ben forens en stukjesschrijver. Ik ben vader en ex. Gepromoveerd en geblesseerd. Verliefd of onderweg. Ik ben van de woorden en voor de liefde. Van het denken en van het doen. Ik hou van pulp-TV en mislukte terugspeelballen. Mijn helden zijn Jari Litmanen en Dione de Graaff. Ik mis mijn vader elke dag en mijn kinderen af en toe. En soms, als buiten de zon schijnt en mijn krullen mooi doet glanzen, dan lijkt het net of ik een zorgeloze beachboy ben. En dat geeft niks.

Oh, op tishiergeenhotel schrijf ik nog veel meer dan ik hier doe over mijn ervaringen als pubervader. Joe!